Evje og Hornnes er Norges 29. mest effektive kommune. Det kommer frem av Teknisk beregningsutvalg (TBU) som denne uken la frem en rapport om hvor mye tjenester kommunene får ut av hver brukte krone.

TBU måler altså kommunal effektivitet ved å måle tjenesteproduksjon opp mot kommunens korrigerte inntekt. Ingen kommune leverer mer tjenester enn vår nabo i nord, Bykle kommune. Men, en kommune med høy inntekt får ikke produsert tilsvarende flere tjenester og blir med det fort mindre effektiv når denne målestokk brukes.

Av landets 428 kommuner kom altså Evje og Hornnes på en fin 29. plass.