Skatten blir skrevet ut med kr. 7 for hver tusen av takstsum for de enkelte skatteobjektene.

Klage

Klage over fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Det er seks ukers klagefrist.  

Klaga må sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Eiendomsskattekontoret v/økonomisjefen, Kasernevegen 19, 4735 Evje

Eiendomskatteliste

Eiendomsskatteliste 2018 (PDF, åpnes i ny fane)