Lista er lagt ut til ettersyn i 3 uker, fram til 17.03.2021. 

Her kan du se den: Eiendomsskatteliste 2021 offentlig ettersyn.pdf

Skatten blir skrevet ut med kr. 7 for hver tusen av takstsum for de enkelte skatteobjektene.

Klage over fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Det er seks ukers klagefrist.  

Klagen må sendes skriftlig til:
Evje og Hornnes kommune
Eiendomsskattekontoret v/økonomisjefen 
Kaserneveien 19 
4735 Evje