Mål og tildelingskriterier

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Kriteriene for måloppnåelse

  • Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
  • Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Om ordningen og hvordan søke

Ordningen administreres av Evjemoen Næringspark AS, som innstiller til formannskapet hvor endelig vedtak om tilskudd fattes.
Søknader vil bli fortløpende behandlet.

Dersom du ønsker å søke om tilskudd til din bedrift eller prosjekt gå inn på www.regionalforvaltning.no.

For ytterlige informasjon om ordningen: Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Connie Barthold i Evjemoen Næringspark AS

E-post: cb@evjemoen.no
Tlf.:  915 86 561