Det varslede ekstremværet kommer også til å treffe Agder.
I innlandet vil det i hovedsak komme i form av sterke vindkast. Hvor kraftig det vil slå ut i Evje-området er usikkert.

Innbyggere oppfordres å være føre var ved å ta forhåndsregler.
Ta en tur ut rundt huset og i hagen for å sikre løse gjenstander. Man bør også forberede seg på eventuelle brudd på strømnett og telenett. Lad opp mobiltelefoner, finn frem lommelykter og batterier, fyll opp vedkorgen, og de som får vann via egne brønnpumper må gjerne lagre opp vann.

Entreprenører, byggmestre og andre med kraner og oppsatt stillas blir spesielt oppfordret til å sjekke at disse er tilstrekkelig sikret.

Følg med på ekstremværet «Urd»  her: http://www.met.no/

Og hvis du vil lese mer om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/