e-bike.jpgFra Evje og Hornnes i sør til Valle i nord, en strekning på nesten 100 km, er det hele sju stasjoner hvor du kan leie el-sykkel. Man kan sykle gratis i fire timer hver dag. Det betyr at du kan sykle langt av gårde og dra på oppdagelsesferd. Du kan også sykle fra en stasjon til en annen stasjon og avslutte leieforholdet der. Stasjonene i Evje og Hornnes finnes ved Mineralparken, Verkstedet, Dølen Hotell og Troll Aktiv, ved Revsnes Hotell og Bua i Bygland og i Valle; ved Sølvgarden Hotell og Valle Aktiv.

Må være over 18 år

Evje og Hornnes kommune har et lite hjertesukk. Vi håper at tilbudet blir godt tatt imot og at el-syklene skal være til glede for mange, i mange år fremover. Hvis vi skal få dette til, så er vi avhengig av at brukerne har respekt for de vilkårene som er satt for bruken av syklene. Vi ser blant annet at mange av de som benytter seg av tilbudet er ungdommer, og i den forbindelse ser vi oss nødt til å minne om avtalen som inngås når brukerne registrerer seg i appen og aksepterer vilkårene.

Der er blant annet en av betingelsene at du må være over 18 år, du må sykle hensynsfullt og overholde trafikkreglene. Brudd på vilkårene kan medføre erstatningsansvar. Vi får tilbakemelding fra de som drifter stasjonene at det har vært litt utfordringer knyttet til dette.

Foreldre som har gitt ungdommer tillatelse til å laste ned appen og bruke syklene, bes være oppmerksomme og kanskje ta en ekstra gjennomgang av vilkårene sammen med barnet.

Brukervilkår Setesdal E-bike

Denne avtalen inngås mellom Setesdal E-Bike og deg når du registrerer deg i appen og aksepterer vilkårene. Les mer på Setesdal e-bike sine nettsider.

1 - Opprette kundeforhold og kjøp

 • Du registrerer deg som bruker av Setesdal E-Bike tjenester.
 • Du kan ikke dele brukerprofilen din med andre.
 • Du må være over 18 år.
 • Priser for bruk av tjenesten finnes øverst på denne siden.

2 - Bruk av sykkelen

 • Du kan leie for så lang periode du vil.
 • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i en stasjon til du har levert den tilbake i en stasjon og leien er avsluttet. Du må ikke overlate sykkelen til andre. Du er ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av sykkelen.
 • Du må sykle hensynsfullt og overholde trafikkreglene.
 • Syklene blir satt ut i god stand og fortløpende kontrollert og reparert. Det kan likevel skje at du finner en defekt sykkel i stativet. Du er derfor selv ansvarlig for å sjekke at sykkelen er i forsvarlig stand før den tas i bruk. Bremser må sjekkes umiddelbart etter at låsen er åpnet.
 • Du må umiddelbart melde fra via appen hvis du oppdager større skader eller feil på sykkelen. Dersom du har meldt fra om defekt sykkel, og satt den tilbake i stativet innen 5 minutter fra du har tatt den ut, vil du få refundert leien.
 • Går du fra sykkelen i leieperioden, f.eks. hvis du skal i butikken eller besøke en turistattraksjon, må du sørge for at den er forsvarlig låst med bakhjulslåsen.
 • Du må melde fra umiddelbart i appen dersom sykkelen blir borte. Hvis sykkelen ikke er riktig låst når du setter den fra deg er du erstatningspliktig dersom sykkelen blir borte.

3 - Avslutte turen

 • Etter endt leieperiode må du returnere sykkelen til ett av Setesdal E-Bike virtuelle stasjoner. Leieperioden avsluttes når sykkelen er satt i stativet på korrekt måte og avsluttet i appen. Du får bekreftelse i appen om at sykkelen er levert og leieperioden avsluttet.
 • Hvis du har problemer med å avslutte leien på den måten som nevnt over, må du umiddelbart gi beskjed til Setesdal E-Bike via appen.
 • Bekreftelse av leieforholdet. Hvis du ikke har avsluttet leieforholdet på korrekt måte innen 12 timer fra leieperioden starter kan Setesdal E-Bike når som helst kontakte deg for å sjekke om du fortsatt ønsker videre leie.
 • Setesdal E-Bike kan når som helst avslutte leieperioden dersom vi har har grunn til å anta at du ikke lenger ønsker å leie tross at leieforholdet ikke er avsluttet på korrekt måte, eller vi har rimelig grunn til å tro at du ikke tar tilstrekkelig vare på sykkelen. Setesdal E-Bike kan i slike tilfeller ilegge deg et gebyr på inntil kr 2.500 dersom sykkelen må hentes utenfor stasjonene.

4 - Erstatningsansvar mv.

 • Dersom du mister, blir frastjålet, eller ødelegger sykkelen fordi du ikke har overholdt en av reglene ovenfor, kan Setesdal E-Bike holde deg erstatningsansvarlig, begrenset oppad til sykkelens innkjøpspris.
 • Setesdal E-Bike er ikke ansvarlig for enhver direkte eller indirekte person- og tingskader som oppstår grunnet en defekt eller skadet sykkel som du tar i bruk, dersom du burde ha oppdaget forholdet ved leieperiodens start. Tilsvarende gjelder dersom du fortsetter å bruke sykkelen etter at det har oppstått en defekt eller skade underveis i leieperioden.

5 - Personvern

 • Du er kjent med at alle sykler er utstyrt med GPS-sporing, og godtar at slik sporing er et vilkår for å bruke Setesdal E-bike.
 • Setesdal E-Bike samler inn, oppbevarer og behandler diverse personopplysninger om deg. Setesdal E-Bike er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. Detaljene vedrørende gjeldende opplysninger finnes i Setesdal E-bike personvernerklæring (se nedenfor).
 • Du har rett til å klage over Setesdal E-Bike behandling av dine opplysninger til Datatilsynet.
 • Ved bruk av tjenester fra andre underleverandører i forbindelse med tjenestene Setesdal E-Bike leverer, kan disse firmaene få adgang til og behandle personopplysninger, men kun i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av tjenesten. Identiteten til de aktuelle underleverandører finnes i vår personvernerklæring.
 • Videreformidling av Personopplysninger ut over det som er nødvendig for å yte tjenesten eller det du eksplisitt har samtykket til vil bare skje i den grad personopplysningsloven hjemler det.
 • Du har muligheten til å få innsyn i, korrigere, og slette, de personopplysninger som Setesdal E-Bike har om deg i henhold til kravene i personopplysningsloven. Du har også muligheten til å få utlevert personopplysningene til deg selv eller til en dataansvarlig etter ditt valg. Om du ber om at opplysningene om deg slettes annulleres også din registrering i appen og tilgangen til systemet.

6 - Force Majeure

 • Setesdal E-Bike kan ikke holdes ansvarlig dersom følgende omstendigheter forhindrer sykkeltjenesten fra å leveres tilstrekkelig: Arbeidskonflikter, dataangrep, uplanlagt nedetid på datasystemer, ødeleggelse av infrastruktur, tyveri, ekstremvær, brann, krig, naturkatastrofer, terror og epidemier.