To ledige tomter i disposisjonsplanen ble vedtatt flyttet slik at de blir liggende nærmere eksisterende adkomstveg til feltet. Endringene ble vedtatt som omsøkt.

Saksdokumentene kan du se i innkallingen.
Protokoll og fullstendig saksbehandling finner du her.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra annonseringsdato. Send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.