Logo Direktoratet for byggkvalitet.jpg

Fra 1. januar er lokal godkjenning opphevet. Samtidig er sentral godkjenning styrket med nye seriøsitetskrav. 

Nye energikrav og forenklinger ved tiltak i eksisterende bygg er også blant endringene som trer i kraft fra nyttår. Videre er flere byggesaksblanketter revidert og justert som følge av regelverksendringene ved nyttår. 

Mer informasjon om endringene finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet