Evje legesenter er i dag lokalisert på Verksmoen. Det skal snart flyttes til Evjeheimen. Fram til flyttingen kommer enkelte legetimer til å bli gjennomført på Evje legesenter og noen på Evjeheimen. Dette er fordi Evje og Hornnes kommune nå har full dekning med fastleger, og på grunn av flere leger enn kontorer i Verksvegen 4, vil legene altså bli fordelt midlertidig.

Les mer om Evje legesenter her: https://www.e-h.kommune.no/evje-legesenter.403841.no.html