Har du opplevd at GPS-en i bilen viser feil? Det kan være fordi en vei er lagt om, eller fordi det er kommet til en ny vei, og GPS-en har ikke fått det med seg. For privatbilister er det irriterende når GPS-en ikke viser riktig, mens det for yrkessjåfører kan være fordyrende. For utrykningskjøretøy kan det være forskjellen på liv og død om ambulansen eller brannbilen kommer raskt eller sent fram til et åsted.
 

Crowdsourcing

Grunnlaget for de fleste bilnavigasjonssystemene kommer fra Kartverket og Statens vegvesen.
Kartverket inviterer nå hele Norge til å bidra til å holde det nasjonale vegkartgrunnlaget oppdatert gjennom en ny funksjon på feilmeldingstjenesten rettikartet.no (velg "Veger og vegadresser").
Der kan man også melde inn adressefeil, for eksempel en adresse som er feil eller mangler i kartet.
 

Oppdatering hver måned

I tillegg tas det også en rekke andre initiativer for å forbedre kartgrunnlaget:
  • Hittil har leverandørene av bilnavigasjonssystemer kunnet laste ned oppdaterte kart en gang i kvartalet. Nå legger Kartverket om oppdateringsrutinene og tilbyr helt ferske kart til nedlasting hver måned.
  • Kartverket vil endre på oppsettet i databasen for å gjøre den bedre egnet for ruteberegning.
  • Kartverket ønsker et tettere samarbeid med GPS-leverandørene om feilmeldinger – slik at alle feilmeldinger kommer tilbake til databasen og ikke stopper opp hos den enkelte leverandøren.
  • Frislipp av adressedata som åpner for at tjenestetilbydere av bilnavigasjonssystemer nå vil kunne søke direkte mot Kartverkets oppdaterte adresseregister (se egen nyhetsartikkel om frislipp av adressedata)

Sinte telefoner

Seksjonsleder Tore Abelvik i Kartverket får rett som det er sinte telefoner fra folk som klager på at GPS-en i bilen ikke viser riktig.
- Dette kan skyldes at GPS-leverandøren ikke har oppdatert sine kart, brukeren har ikke oppdatert sine kart, eller at det er feil i datagrunnlaget. Men nå legger vi til rette for at de kan få gratis og oppdaterte kart mye oftere. Vi håper videre på et tett samarbeid med GPS-leverandørene slik at det skal bli enklere å finne fram, sier Abelvik.
Han legger til at det for GPS-leverandørene er helt gratis å laste ned kartgrunnlaget fra Elveg.

Les mer