På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du mer informasjon om endringene i ordningen samt en samling med spørsmål og svar om sentral godkjenning.

http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/enklere-a-vare-serios-i-byggebransjen/