Oversikt over hvor du kan ta kontakt for råd og veiledning:

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111
Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn, kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell, og du kan ringe hele døgnet nå i forbindelse med koronasituasjonen.

Voksne for Barn 
www.vfb.no
Voksne for Barn tilbyr en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål om barn og unge. Du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.

Barnevernet.no
www.barnevernet.no
Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen for å sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernsvakter og barnevernstjenester i alle kommuner og om hvordan du melder bekymring til barnevernet.

Pårørendelinjen - en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre
Telefon: 909 04 848
Pårørendelinjen er tilgjengelig på chat, telefon og e-post. De ansatte har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt, og sitter klare til å ta imot henvendelser fra både barn og voksne! Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. 

Chatten er tilgjengelig på følgende nettsider:
Pårørendesenteret.no – for voksne pårørende
UngePårørende.no – for barn og unge pårørende
Pårørendeprogrammet.no – for fagfolk

Midt-Agder barnevern
Du kan også ta kontakt med Midt-Agder barnevern 
Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00
Telefon: 38 15 23 23 
Marie Bodin: 98 29 37 19

Telefon utenom åpningstid - Barnevernvakta
Telefon: 38 07 54 00