Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

 • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
 • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
 • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Ergoterapi inngår som en del av Evje og Hornnes kommunes helsetilbud. Tjenesten retter seg mot alle aldersgrupper som fysisk eller psykisk er i ferd med å få problemer - eller har problemer med å fungere i dagliglivet. Ergoterapeuten bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav.

Ergoterapeuten kan hjelpe med:

 • Undersøkelse og kartlegging - utarbeidelse av tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov.
 • Oppfølging i hjemmet, i barnehager, i skoler, på arbeidsplassen, på institusjon - etter behov med for eksempel:
  • Trening i ferdigheter for økt selvstendighet og mestring.
  • Tilrettelegging av bolig/omgivelser.
  • Veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging.
  • Formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler.
  • Råd og veiledning.
  • Individuell kartlegging og trening ved svikt i kognitiv funksjon.
  • Opptrening i dagliglivets gjøremål.
  • Vurdering/oppfølging ved behov for spesialtilpassede hjelpemidler.
  • Veiledning ved behov for tilrettelegging av bolig, ombygging eller nybygg.
  • Veiledning av pårørende og samarbeidspartnere.
  • Uttalelser i bil-/boligutbedringssaker der det er behov for funksjonsvurdering.

Omfanget og varighet av tilbudet avgjøres av ergoterapeuten i samarbeid med deg og evt. dine pårørende.

Målsetting: At folk kan bo hjemme lengst mulig ved hjelp av våre tjenester, og at alle skal bli mer selvhjulpne ved å mestre de funksjoner som er nødvendige for å klare dagliglivets gjøremål og for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser, og retter seg mot mennesker som har, eller står i fare for å få problemer med å fungere i dagliglivet.

Du kan bo i eget hjem, i omsorgsbolig, eller på institusjon.
Tjenesten gis etter behov og faglige prioriteringer.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

aaa

Lover og forskrifter

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Lover

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester)

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift for sykehjem m.v. § 2-1

___

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-05-06 15:04