Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Prøven avlegges elektronisk i Servicekontoret.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Kr. 400,- pr. prøve

Beløpet må innbetales i forkant, eller senest ved prøvestart. Dersom gebyret betales ved prøvestart må prøven betales kontant.

aaa

Lover og forskrifter

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Serveringsloven

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Servicekontoret for å avtale tid for å avlegge prøven.

Saksbehandling

Saksbehandling

Prøven sensureres i Servicekontoret, og resultatet foreligger umiddelbart etter at du har tatt prøven.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger