Evje mottak er tildelt 150 plasser + 60 opsjonsplasser. Driftsoperatør er MD Solutions AS hvor en av eierne er Tokla AS, som i dag driver asylmottak blant annet på Bygland.

Evje mottak skal være et desentralisert mottak - som er et midlertidig botilbud, mindre institusjonspreget enn hva et mottak hvor alle bor i samme bygg vil være. Dette innebærer i praksis at beboere bor i egne boenheter rundt om i kommunen fra første dag. Beboerne i slike mottak vil likevel ha tett oppfølging av ansatte (som ved et ordinært mottak). Hovedforskjellen er altså at boenhetene er spredt og beboerne sørger selv for matlaging o.l. i "egen husholdning".

Mottaket vil sannsynligvis være i drift fra 1.12.2015.

Ønsker du mer informasjon kan du ved å følge denne linken lytte til opptak av informasjonsmøte for kommunestyret som fant sted 13.10.2015, hvor blant annet UDI, MD Solutions AS, Tokla AS og Evjemoen Næringspark orienterte om en eventuell etablering av asylmottak.

Du kan også se listen over de andre stedene som i denne omgang er tildelt driftsavtale for mottak ved å følge denne linken.