Onsdag kveld er situasjonen under kontroll, og alle som skal i karantene i forbindelse med dette smittetilfellet har fått beskjed av kommunens smittesporingsteam: Til sammen er dette fem personer som er satt i karantene og 54 som er satt i avventende karantene i vår kommune. I tillegg er flere som er hjemmehørende i Kristiansand kommune i karantene.

Vær obs om du har tatt bussen tirsdag
Personen som er smittet jobber i Kristiansand kommune, men er bosatt her. Mandag 25. januar 2021 benyttet vedkommende rutebuss til og fra jobb. Dette var bussen fra Evje til Kristiansand kl. 05:45, og retur fra Kristiansand til Evje kl. 15:15. Passasjerer på disse avgangene må følge godt med og teste seg hvis de får symptomer.

Familiemedlemmer til den smittede er onsdag ettermiddag blitt testet, og prøvesvarene forventes i løpet av en dag eller to. De er i karantene og den smittede er i isolasjon.

Barnehage og barneskole er berørt
To av familiemedlemmene er tilknyttet barnehagen og barneskolen på Hornnes:
Elever og ansatte ved 6. klasse på Hornnes er derfor satt i avventende karantene fram til prøvesvaret til det ene familiemedlemmet foreligger.
Barn og personale ved to avdelinger i Hornnes barnehage er også satt i avventende karantene til det andre familiemedlemmets prøvesvar foreligger. 

I tilknytning til et smittetilfelle i annen kommune, er også noen elever og ansatte ved Evje ungdomsskule i avventende karantene
Uavhengig av smittetilfellet som Evje og Hornnes kommune fikk beskjed om onsdag ettermiddag, er nå også noen elever og ansatte ved Evje ungdomsskule satt i avventende karantene. Kommunen fikk beskjed sent onsdag kveld om at en nærkontakt til en med påvist smitte i en annen kommune, er tilknyttet ungdomsskolen her.

Nærkontakten testes torsdag 28. januar, og noen elever og ansatte ved ungdomsskolen er i avventende karantene fram til dette testresultatet foreligger. Dette blir forhåpentligvis fredag. Alle får beskjed når de kan ut av avventende karantene igjen.

Kommunen har per kl. 22:45 onsdag kveld kontroll på situasjonen, og alle som skal i avventende karantene har fått beskjed. Totalt er 31 personer i avventende karantene i forbindelse med dette tilfellet tilknyttet Evje ungdomsskole.