Prosjektet med å sette sammen denne fotoutstillingen er startet av Vest-Agder museet, Aust-Agder museum og arkiv og IKAVA (Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS). De skal samle inn bilder fra fredsdagene for 75 år siden, fra alle Agder-kommunene. Hver kommune blir representert med ett bilde.

Til sammen utgjør disse bildene en vandreutstilling, som skal pryde hver kommune etter tur til neste år. Vi får altså utstillingen til Evje og Hornnes også, og får ansvar for å plassere denne på et sentralt sted og til opplysning og glede for så mange som mulig av våre innbyggere og forbipasserende. En viktig utstilling, synes vi, for å minne krigen og fredsdagene som fulgte.

Vi ønsker at Evje og Hornnes kan bli representert her, men vi er avhengige av å få tilsendt bidrag fra de som eventuelt sitter på slike bilder for å få dette til. Vil du/dere hjelpe? Send oss ditt bilde innen 1. november 2019.  

Annen nyttig informasjon:

  • Det settes ned en jury fra museene/arkivene for å velge det beste bildet fra hver enkelt kommune. De øvrige bildene blir lagt ut på portalen Agderbilder.no (Agderbilder.no er en felles portal for digitale bilder i Agder).
  • Bildene må følges av en tekst som viser hvor i kommunen bildet er tatt, og for øvrig mest mulig informasjon. Det er ønskelig at bildet ikke er publisert tidligere.
  • Når bildene er valgt ut, vil prosjektgruppen fra de tre institusjonene kopiere bildene i stort format og legge på tekst. Deretter vil alle 30 bildene bli montert til en fotoutstilling på egnede rammer.
  • Kommunen velger selv plasseringen av utstillingen.

 

Bilder kan sendes pr. post til
Evje og Hornnes kommune
v/ Kaja Bygland
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller digitalt til 
kaja.bygland@e-h.kommune.no