Skolen har både bokmål og nynorsk som opplæringsmål.  Det er en bokmåls- og en nynorskklasse på 1. og 2.trinn, og 4.-7. trinn. 3. trinn har to nynorskklasser.  
De siste årene har skolen satset på uteskole, og skolen har et flott område i nærheten hvor foreldre har vært med å laget fine leirplasser.

Visjon

Sammen i trivsel og trygghet, aktiv i læring og mestring.

Skoletider

Mandag: kl. 9.00 - 13.35
Tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00 - 14.30
Onsdag: 1. og 2. klasse har fri, 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4. - 7. klasse kl. 9.00 - 13.35

SFO

Det er en egen skolefritidsordning tilknyttet skolen. Åpningstid for SFO på skoledager er kl. 7.00 - 16.30.

Skolen har egen nettside

Du finner utfyllende informasjon på Evje barneskule sin nettside

Informasjon om mobbing og rettigheter

nullmobbing_small_gul.png