Åpningstider

Mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00.

Telefontider

Kl. 08.30 - 11.30
Kl. 13:00 - 15.00

Akutt-telefonen er åpen kl. 08.00 - 15.30
Gjelder kun akutte henvendelser.

Bestille time

For å bestille time må du ringe 37 40 79 00. 
Du kan ikke bestille time på SMS. Evje legesenter vil fortsatt sende SMS-varsel på timeavtale via HelseRespons, men den kan ikke besvares. 

Fornye resept

Du kan blant annet fornye din resept og se en oversikt over dine medikamenter på nett. Logg inn på www.helsenorge.no. Foreløpig går det ikke å bestille time online. 

NB! Det er ikke lenger mulig å sende melding til legekontoret via helserespons. Det betyr at dersom du vil ta kontakt med legekontoret, så må du ringe eller logge deg på www.helsenorge.no. Evje Legesenter vil fortsette å sende ut varsel om timeavtale på SMS, men denne kan ikke besvares. 

Leger

Det sammenslåtte legekontoret vil ha fire faste leger: 

  • Ole Kjell Gundersen
  • Huzaifa Madlani
  • Trond Berg-Larsen (starter 1. oktober 2019)
  • Kristin Helene Bjørgum (vikar til 31.8.2020)
  • Hilde Stokkeland Stubseid (i permisjon til 1.9.2020)

Ved etablering av det nye legesenteret kan det forekomme noen endringer i pasientlister, og noen pasienter vil få brev fra Helfo (Helseøkonomiforvaltningen under Helsedirektoratet) om bytte av fastlege. Dette er for å justere arbeidsmengde mellom legene. Det er Helfo som trekker ut hvilke pasienter som skal bytte lege. Dette kan ikke kommunen eller legene påvirke. 

NB! På brevene fra Helfo står det at Evje Legesenter har adresse Evjeheimen legekontor, Ljosheimvegen 5. Dette stemmer ikke. Evje Legesenter holder til i Verksvegen 4, og det er der pasienter skal møte for timeavtaler og ved andre henvendelser.

Pasienter som har time hos kardiologen skal fortsatt møte ved Evjeheimen legekontor i Ljosheimvegen 5.

Alle leger og hjelpepersonell på legekontoret er nå kommunalt ansatt.

Når du trenger å komme i kontakt med legevakt - hvem skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstiden: 37 40 79 00 (sentralbordet)
  • Akutt-telefonen (brukes ved hasteoppdrag i åpningstiden): 37 40 79 09
  • Legevakt utenom ordinær kontortid: 116 117
  • Ved livstruende eller svært alvorlige tilfeller: 113