Åpningstider

Mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00.

Telefontider

Kl. 08.30 - 11.30
Kl. 13:00 - 15.00

Akutt-telefonen er åpen kl. 08.00 - 15.30
Gjelder kun akutte henvendelser.

Leger

Det sammenslåtte legekontoret vil ha fire faste leger: 

  • Ole Kjell Gundersen
  • Huzaifa Madlani
  • Hilde Stokkeland Stubseid
  • Trond Berg-Larsen (starter 1. oktober 2019)

Ved etablering av det nye legesenteret kan det forekomme noen endringer i pasientlister, og noen pasienter vil få brev fra Helfo (Helseøkonomiforvaltningen under Helsedirektoratet) om bytte av fastlege. Dette er for å justere arbeidsmengde mellom legene. Det er Helfo som trekker ut hvilke pasienter som skal bytte lege. Dette kan ikke kommunen eller legene påvirke. 

Alle leger og hjelpepersonell er nå kommunalt ansatt.

Når du trenger å komme i kontakt med legevakt - hvem skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstiden: 37 40 79 00 (sentralbordet)
  • Akutt-telefonen (brukes ved hasteoppdrag i åpningstiden): 37 40 79 09
  • Legevakt utenom ordinær kontortid: 116 117
  • Ved livstruende eller svært alvorlige tilfeller: 113