Hovedbilde_John S. Sigridnes, Åsulv Horverak og Frantz A. Nilsen mai 23.jpg
Foran Evje og Bygland legesenter avd. Evje: Kommunedirektør i Bygland kommune, John S. Sigridnes, kommuneoverlege Åsulv Horverak og kommunedirektør i Evje og Hornnes kommune, Frantz A. Nilsen. Foto: Evje og Hornnes kommune

- Situasjonen med manglende ressurser innenfor legetjenesten krever at vi tar grep, sier kommunedirektør i Evje og Hornnes kommune, Frantz A. Nilsen, og fortsetter:

- For at vi skal kunne tilby en sikker og god tjeneste til innbyggerne i Bygland og Evje og Hornnes kommuner, er vi nødt til å samle kompetansen og ressursene på ett sted. Det er ikke en ønsket situasjon å være i, men frem til vi får flere ressurser på plass, ser vi oss nødt til å lukke avdelingen på Bygland og operere ut fra én avdeling, på Evje.

Han understreker:

- Ved å samle oss og kunne hjelpe hverandre, kan vi fremdeles tilby gode tjenester til alle som har behov for det.

Lukkes midlertidig

Legesenteret sin avdeling på Bygland lukkes til de nødvendige ressursene er på plass. Slik det ser ut per nå, får legesenteret nye ressurser i løpet av august/september.

Det arbeides med å rekruttere nytt personell, og det vil fortløpende bli tatt vurderinger om det er nok ressurser på plass for at det kan være forsvarlig å åpne avdelingen på Bygland igjen.

- Foreløpig kan det derimot se utfordrende ut, sier Nilsen.

I mellomtiden vil altså innbyggere i de to kommunene ha tilbud om legetjenester fra legesenteret sin avdeling på Evje.

Vurderer hvert tilfelle

Når man henvender seg til Evje og Bygland legesenter, blir hver pasient vurdert ut fra hvilke symptomer og helseutfordringer de måtte ha. Blir pasienten vurdert til å trenge legehjelp raskt, får pasienten det. I tilfeller hvor det blir vurdert at det er mindre alvorlig og kan vente, må pasienten vente lenger på time.

- Vi understreker at de som har behov for legehjelp, skal få det. Er det noe som virker alvorlig, skal man ikke nøle med å ta kontakt med legesenteret, sier kommuneoverlege i Bygland og Evje og Hornnes, Åsulv Horverak.

Samarbeider om rekruttering

Kommunene jobber offensivt med rekruttering på flere felt. Både gjennom personlig kontakt med hjelpepersonell og leger med lokal tilknytning, som kommunene ønsker å friste hjem igjen, og mer langsiktig arbeid, for å gjøre både tjenesten og området her mer attraktivt for dem.

- Dette arbeidet gjør personellet og de to kommunene i fellesskap, kommenterer kommunedirektør i Bygland, John S. Sigridnes.

Informerte formannskapene

Kommunedirektør Frantz A. Nilsen og enhetsleder helse i Evje og Hornnes, Sigmund Olav Syrtveit, har informert om situasjonen rundt bemanning av legetjenestene i formannskapene i både Bygland og Evje og Hornnes tidligere denne måneden.