Lokalisering

Evje og Bygland legesenter avdeling Evje er lokalisert på Evjeheimen i Ljosheimvegen 5, 4735 Evje. Bruk den midterste inngangen.

Avdeling Bygland er lokalisert på kommunehuset på Bygland, Sentrum 18, i samme lokaler som Bygland legekontor har vært. 

Åpningstider

Avdeling Evje

Mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00.

Avdeling Bygland (åpner igjen 5. september)

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00 - 15:00.

Bestille time

På helsenorge.no

Du kan bestille time via helsenorge.no. Du må logge deg inn med MinID.

  • Benytt alternativet "Kontakt legekontoret". ("Bestill time" er ikke åpnet opp for direkte bestilling i kalender). 
  • Skriv hva henvendelsen gjelder, og trykk send.
  • Du vil få svar på SMS eller bli ringt opp - avhenigig av hva henvendelsen gjelder. 

På telefon

Du kan bestille time ved å ringe tlf. 37 40 79 00. 
Du kan ikke bestille time på SMS. (Legesenteret vil fortsatt sende SMS-varsel på timeavtale via HelseRespons, men den kan ikke besvares).

Telefontider

Kl. 08.30 - 11.30
Kl. 13.00 - 15.00

Fornye resept

Du kan fornye din resept og se en oversikt over dine medikamenter på helsenorge.no.

E-konsultasjon (må betale egenandel)

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd-, video- eller tekstsamtale. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke kreves fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. 

Leger ved legesenteret

Leger og hjelpepersonell på Evje og Bygland legesenter er kommunalt ansatte.

Lege

Tittel

Ann-Margret Haaland

Fungerende kommuneoverlege

Arvid Helle

Ass. kommuneoverlege og fastlege

Åsulv Horverak 

Fastlege

Hilde Stubseid

Fastlege

Farshid Heybaran

Nyansatt. Begynner 4. september 2023.

Håkon Homme

Nyansatt. Begynner 1. november 2023.

Line Breivik

Lis1-lege, 1.3.23 - 31.8.23.

Bytte fastlege

Ønsker man å bytte fastlege til en annen enn den man har, kan dette gjøres ved å logge inn på sin side på www.helsenorge.no.

En forutsetning for å få den fastlegen man ønsker, er at han/hun har ledig plass på sin pasientliste. Hvilke fastleger som har ledig plass kan du se på www.helsenorge.no/bytte-fastlege.

For de som ønsker å bytte fastlege via telefon, og ikke via internett, kan man ringe Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter at byttet er utført. 

Når du trenger å komme i kontakt med lege raskt - hvor skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstiden: 37 40 79 00 (sentralbordet)
  • Legevakt utenom ordinær kontortid: 116 117
  • Ved livstruende eller svært alvorlige tilfeller: 113

Kontakte fastlege eller legevakt?

Når kontakter du fastlegen/legesenteret?

➢ Forkjølelse og influensalignende sykdom
➢ Øreverk og øyekatarr
➢ Spørsmål om bronkitt og hoste
➢ Feber hos barn (når det ikke er mistanke om alvorlig sykdom)
➢ Behov for sykemelding
➢ Fornyelse av resepter
➢ Sykdom over flere dager uten forverring
➢ Kroniske smertetilstander

Utenfor legesenterets åpningstid - når bør du kontakte legevakt?

➢ Akutt sykdom
➢ Sterke smerter i brystet eller magen
➢ Alvorlige pusteproblemer
➢ Skader og kutt som bør behandles av lege
➢ Mistanke om komplikasjoner i svangerskapet
➢ Alvorlig sykdom hos barn og spebarn
➢ Akutt psykisk sykdom eller alvorlig forverring av psykisk sykdom

Erklæring ved fravær - for elever ved videregående skole

Fraværsregler for videregående skoler gjør at Evje og Bygland legesenter mottar en del henvendelser fra elever som ber om erklæring for fravær grunnet sykdom.

Her er informasjon fra legesenteret om erklæring ved fravær for de i videregående skole.

Her er link til Utdanningsdirektoratets nettsider om fraværsreglene.