Administrasjonssjef Frantz A. Nilsen

- Det er et veldig bra resultat, som vi selvsagt er stolte av, sier administrasjonssjef Frantz Are Nilsen.

- Det viser at vi er en veldreven kommune, og en slik bekreftelse er hyggelig å få. Vi vet at det driftes rasjonelt og effektivt, samtidig som det leveres gode tjenester, fortsetter han.

Heller ikke for Kommunal Rapport, som gjennomfører undersøkelsen, kom dette helt overraskende. De tippet i forkant at Evje og Hornnes skulle ende blant topp 20, som de selv definerer som toppsjiktet i Kommune-Norge.

- Det er ingen selvfølge for en kommune å levere så bra som fjerde beste, og enda mindre å klare å fortsette med det. Det er derfor så viktig at politikere, ledere og ansatte i alle enheter fortsetter å gjøre de små og store grep for å få mest og best mulig tjenesteproduksjon ut av hver krone som brukes på det, sier Nilsen.

Kommunebarometeret 2019 er en undersøkelse der det gjøres en konkret sammenligning av hvordan hver enkelt kommune presterer på visse utvalgte områder, sammenlignet med resten av Kommune-Norge. Dette kan bidra til et mer opplyst lokaldemokrati, med bedre mulighet for å se resultatene kommunene leverer innen de forskjellige tjenesteområdene. Analysen er omfattende og basert på 151 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier. 

Av over 420 kommuner fikk Evje og Hornnes en 33. plass på Kommunebarometeret i 2017 og en 36. plass i 2018.

Kommunal Rapport skriver følgende om Evje og Hornnes i sitt sammendrag:
"Evje og Hornnes havner på en 4. plass i Kommunebarometeret 2019. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er mye bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 16. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Evje og Hornnes blant de 20 beste i Kommune-Norge, som vi definerer som toppsjiktet."