Avdelingsledere og noen ansatte fra sykehjemmene våre har deltatt i ekstern opplæring og alle ansatte på Evjeheimen og Hornnesheimen har fått opplæring internt. I tillegg jobbes det med å tilpasse metoden til habiliteringstjenesten, hjemmesykepleien og psykisk helse- og rustjenesten. MMB brukes nå i flere tjenesteområder.

MMB handler om å bruke musikk individuelt og i grupper for å fremme helse. Musikk påvirker hjernen på en annen måte enn språk. Hjernen stimuleres og aktiveres, og effektene er mange. Musikken påvirker hjerteslag og puls, respirasjon og kroppstemperatur. Forskning har vist at hjernebølgenes frekvens også påvirkes, noe som er gunstig med tanke på stressreduksjon.

Individbasert og systematisk bruk av musikk kan altså bidra til å redusere stress og uro, til å aktivere en «sovende kropp», til å bryte negative tankemønstre og for å fremme bevegelse. Det viser seg at også at bruk av MMB bidrar til å redusere medisinbruken blant pasienter og at ansatte trives bedre på jobb. Pårørende gir gode tilbakemeldinger på tiltaket.

Vi er stolte over å være en kommune som får støtte til å innføre snille miljøtiltak som dette!