Kommunen har i lengre tid arbeidet med å bygge opp et nytt saksbehandlersystem. Onsdag 10. mai går vi i produksjon med det nye systemet.  

Når vi nå går i gang, er håpet at overgangen vil gå smertefritt uten store feil. Vi ber dere likevel om å ha forståelse for at ting kan komme til å ta litt ekstra tid i en innkjøringsfase.  

Vi kan også orientere om at post som kommer inn til kommunen i tiden frem til torsdag ikke vil bli postregistrert.

Saksbehandlere må jobbe i et nytt system med et helt nytt brukergrensesnitt. Vi ber om forståelse for at de må ha noe tid til å sette seg inn i systemet.

Vi beklager de ulemper dette fører med seg, men vi håper at det nye systemet vil fungere greit, og at saksbehandlingen etter hvert vil bli mer effektiv.