Evje og Hornnes kommune er den 33. mest effektive kommunen av landets 428 kommuner, og den aller mest effektive i Aust-Agder. Det slår Kommunal Rapport fast gjennom sitt
Kommunebarometer som sammenligner driften i alle landets kommuner innenfor flere utvalgte tjenesteområder. 

- Det er gledelig, sier rådmann Jens Arild Johannessen, og en honnør til alle som jobber i og for kommunen.  Årets rangeringer er spesielt god, men ikke overraskende. Kommunen har levert generelt godt på effektivitet de senere år sammenlignet nasjonalt og spesielt lokalt, når de økonomiske forutsetninger legges til grunn for beregningene.

Kommunebarometeret er en er en konkret sammenligning av landets kommuner på hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge. Analysen er omfattende og basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Under følger kommunebarometerets kortversjon på analyse av Evje og Hornnes kommune: 

  • Evje og Hornnes havner på en 33. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser.
  • Kommunen er inne blant de 50 beste på totaltabellen.
  • Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 72. plass. Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.
  • Evje og Hornnes er helt i toppsjiktet innen pleie og omsorg. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder barnevern, helse og enhetskostnader. Kommunen har sin svakeste plassering innen grunnskole (276. plass), men er ikke i bunnsjiktet i noen sektor.

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen vann, avløp og renovasjon har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket negativt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.