Kommunen ber derfor frivillige lag og foreninger som kan ta på seg dette oppdraget mot kompensasjon, om å ta kontakt.

Eksempler på oppgaver kan være:

  • Enkelt renhold, litt avhengig av årstider og bruk
  • Rydde på plass bøker i hyttas bibliotek
  • Jevnlig tilsyn til hytta og melde ifra om eventuelle feil og mangler
  • Enkelt vedlikehold av hytta
  • Holde området rundt ryddig og ikke gjengrodd

Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen. Kanskje denne oppgaven også kan la seg kombinere med deres vanlige aktivitet, tur, trening, møtevirksomhet eller liknende?

Dersom dette er av interesse for din forening, så ta kontakt!