Evjeheimen er døgnbemannet og gir tilrettelagt helsehjelp etter faglig vurdering. Institusjonen er ansvarlig for den medikamentelle behandlingen og har regelmessig tilsyn av lege. Fysioterapi og ergoterapi ytes etter nærmere vurdering. Tannhelsetjenesten har årlig tilsyn ved institusjonen.

All mat til pasientene leveres fra institusjonens storkjøkken som har egen kokk.

Av andre tilbud til pasientene kan nevnes frisør, fotpleie og aktivitetssenter, samt bussturer, konserter, fellessamlinger, andakter og besøkstjeneste.