Byggearbeidet tar noe lenger tid enn beregnet. Vi satser på å være i drift med kino og utleie av bygget igjen rett etter nyttår. Skulle det bli endringer, vil informasjon bli gitt.

 Vi satser på å komme sterkt tilbake og gleder oss til å vise frem resultatet!