Bruk oss

Tidligere Evjemoen militærleir har bygg og tomter for mange ulike formål. Evjemoen Næringspark AS arbeider for å legge forholdene til rette for både store og små etableringer innen en rekke bransjer. Næringsparken strekker seg langt for å gi ”starthjelp” til de som måtte ønske å etablere seg, og har flere måter å hjelpe dem i gang på. Noe av det som gir Evjemoen Næringspark særpreg er nettopp en spennende variasjon i bedriftene som holder til her.

Næringstilskudd

Evjemoen Næringspark AS har avsatt kr 400 000,- til næringstilskudd i 2020. Næringstilskuddet skal benyttes til blant annet støtte/tilskudd til bedrifter og nyetableringer i kommunen.

Ordningen er i regi av av Evjmoen Næringspark AS. Dersom du ønsker å søke om tilskudd til din bedrift eller ditt prosjekt - ta kontakt med Evjemoen Næringspark AS v/Connie Barthold.

Merk at søknader vil bli behandlet fortløpende!