Bruk oss

Tidligere Evjemoen militærleir har bygg og tomter for mange ulike formål. Evjemoen næringspark AS arbeider for å legge forholdene til rette for både store og små etableringer innen en rekke bransjer. Noe av det som gir Evjemoen næringspark særpreg er nettopp en spennende variasjon i bedriftene som holder til her.

Evje næringspark jobber også med næring og næringsutvikling i hele kommunen. 

Næringstilskudd

Evjemoen næringspark AS har avsatt kr 400 000,- til næringstilskudd i 2022. Næringstilskuddet skal benyttes til blant annet støtte/tilskudd til bedrifter og nyetableringer i kommunen.

Ordningen er i regi av av Evjemoen næringspark AS. Dersom du ønsker å søke om tilskudd til din bedrift eller ditt prosjekt - ta kontakt med Evjemoen næringspark AS v/Connie Barthold på e-post: cb@evjemoen.no. 

Merk at søknader vil bli behandlet fortløpende!