Hovedforedragsholder for dagen Arnhild Daasvatn. Hun har lang erfaring med koordinering av sammensatte saker og med systemansvar for IP og koordinering. Hun har de siste årene holdt kurs for blant annet Fylkesmannen i Oppland, Hedmark og for Regional kompetanse, Brønnøysund.
 
Målgruppe: Fagpersoner som jobber med mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester. Slik som ansatte i kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV, barnehage, skole, barnevern, PPT eller arbeidsmarkedsbedrifter
Påmeldingsfrist: 23.10.2017 15:00