Tilbudet er til alle familier som opplever at de har utfordringer i hverdagen.

Familiesenteret skal gi:

  • samtaletilbud til familier, det vil si foreldre og barn
  • veiledningstilbud til foreldre om å bygge foreldrekompetanse og styrke foreldre som ressurs

Familiesenteret er et prosjekt som er organisert under enhet for helse. Prosjektet er et tiltak i kommunens handlingsplan mot barnefattigdom.

Hvordan kan foreldre ta kontakt med familiesenteret?

Foreldre kan selv ta kontakt med familiesenteret for å avtale samtale, og for å få råd og veiledning. Du kan ta kontakt via e-post eller telefon.

Hvordan kan barnehager, skoler, barne- og familietjenestene ta kontakt?

Etter samtykke med foreldre/foresatte kan barnehager, skoler og barne- og familietjenestene sende en henvisning til familiesenteret med ønske om samtaletilbud for foreldre. Fast henvisningsskjema benyttes. Etter at familiesenteret har mottatt henvisning vil de ta kontakt med foreldre/foresatte. Dersom familiesenteret vurderer at de ikke er riktig tiltak, vil henviser bli kontaktet.

Henvisningsskjema til familiesenteret 

Familiesenter brosjyre