Har du spørsmål om feiing i kommunen, ta kontakt med en av arbeiderne i Setessal brannvesen IKS som jobber i område:

Knut Arne Nilsen: 995 35 440

Sondre Skjeggedal: 482 35 521

Thomas Fredheim 482 56 254

For å vite mer, trykk her

6606283_5150321.jpg