Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Det er Setesdal brannvesen IKS som skal ivareta medlemskommunenes oppgaver, plikter og behov innenfor brann- og eksplosjonsvern, ulykkes- og redningsberedskap, brannforebyggende og kontrolloppgaver og andre forhold som naturlig hører inn under dette formålet.

Se www.sb-iks.no for mer informasjon. 

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ drift 2022

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Setesdal Brannvesen IKS
Telefon:37 93 32 46
Epost:post@sb-iks.no
Postadresse:Verksvegen 38, 4735 Evje
Besøksadresse:Verksvegen 38, 4735 Evje

Kontaktpersoner

Navn:Olav Nese
Tittel:Avdelingsleder forebyggende
Mobil:975 95 740
Epost:jan.arild.akre@sb-iks.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-03 15:09