Vi har per nå ikke oversikt over alle det gjelder, men det vil bli foretatt en gjennomgang etter sommerferien, cirka midten av august. Kopi kan i mellomtiden fås ved henvendelse til servicekontoret eller økonomiavdelingen. Purringer blir ikke sendt før gjennomgang er foretatt.