Kommuneoverlegen er i regelmessig kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) og er kjent med anbefalinger som gis i forhold til koronasmitte. Kommuneoverlegen kjenner også til at det er stadig innstramminger fra FHI i forhold til reisevirksomhet og større forsamlinger med tanke på spredning av koronavirus.

I løpet av kort tid har anbefalingene med å samle større forsamlinger blitt redusert fra 500 til maks 100 personer. Kommuneoverlegen ønsker å være enda mer restriktiv for å hindre spredning av smitte. Kommuneoverlegen anbefaler derfor at alle planlagte samlinger og aktiviteter på fritiden blir avlyst, som f. eks. møtevirksomhet/øvelser i regi av lag og foreninger.

Barnehage, skole og annet ordinært arbeid går som normalt med mindre annen beskjed er gitt.

Vi har pr. 11.03.2020 kl. 13:00 ingen personer som er smittet av koronavirus i Bygland, Evje og Hornnes kommuner.

Kommuneoverlegen har satt sju enkeltpersoner i de to kommunene i karantene, etter anbefaling fra FHI. Disse har vært i nærkontakt med personer som er påvist smittet.

Som et forebyggende tiltak er det derfor valgt å foreløpig stenge Bygland skule. Det samme gjelder for Setesdal videregående skole, avdeling Hornnes. Dette gjelder i første omgang fram til og med 15.03.2020, i påvente av prøvesvar på noen av de sju personene som nevnt ovenfor.

Oppdatert informasjon vil ligge på kommunens hjemmeside. Viser også til informasjon fra folkehelseinstituttet: www.fhi.no

 

Åsulv Horverak

Kommuneoverlege i Bygland og Evje og Hornnes kommuner