To av disse oppholder seg i vår kommune. De andre smittetilfellene er registrert her, men de oppholder seg i andre kommuner og følges opp av disse.

De to smittede som oppholder seg i vår kommune, er i isolasjon, og blir ivaretatt av kommunehelsetjenesten.

Vi har torsdag kveld kontroll på situasjonen. Smittesporingsteamet har kontaktet de som skal i karantene i løpet av kvelden. De aller fleste er nådd.

I forbindelse med disse smittetilfellene er 13 satt i smittekarantene, 5 satt i ventekarantene og 63 satt i avventende karantene i Evje og Hornnes kommune. Blant annet har Oddeskogen barnehage på Evje avdelinger i avventende karantene fram til testresultater til nærkontakter foreligger.