Varaordførere.jpg

Ordfører Bjørn A. Ropstad takket sine varaordførere i perioden 1999 – 2015 med overrekkelse av gave og blomster.

Finn Bjørn Rørvik varaordfører i perioden 2011 – 2015
Inger Juvastøl varaordfører i perioden 1999 – 2003
Nils Gjermund Østerhus varaordfører i perioden 2007 – 2011
Endre Refsnes varaordfører i perioden 2003 – 2007
Ordfører Bjørn A. Ropstad fra 1999 –
 
Ordføreren og Bjarne Johansen.jpg
 
Ordfører Bjørn A. Ropstad takket Bjarne Johansen for hans store innsats i det politiske arbeid med gave og blomster.
Bjarne har vært en dyktig politiker i kommunen gjennom mange år. Her kan blant annet nevnes:
Kommunepolitiker fra 1980 – 2003 for Arbeiderpartiet
Varaordfører i perioden 1988 – 1990
Ordfører i perioden 1990 – 1992
KS hedersmedalje tildelt 2003
Leder av Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune 1999 – 2015
Styreleder i Setesdal Revisjonsdistrikt IKS