Kontakt oss

Flyktningtjenesten har betjent vakttelefon mandag til fredag kl. 09:00-15:00.
Telefonnummer: 909 34 164

Drop-in

Drop-In for flyktninger mandag til torsdag kl. 14:30-15:00.

Om flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er i hovedsak en koordinator mellom flyktningen og det øvrige, kommunale tjenestetilbudet. Vårt mål er å hjelpe den bosatte flyktningen inn i arbeidslivet, på boligmarkedet og i samfunns- og kulturliv for øvrig. Vi har derfor mange samarbeidspartnere også utenfor det kommunale tjenesteapparatet.

Ansatte

Flyktningtjenesten består av fagansvarlig, flyktningkonsulenter, boveiledere, programrådgivere og avdelingsleder, og er samordnet med NAV i deres kontorer i sentrumsbygget på Evje.

Bosetting

Bosetting skjer etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er kommunestyret som til enhver tid vedtar hvor mange flyktninger som skal bosettes i Evje og Hornnes kommune. Flyktningtjenesten skal bistå flyktningene i integreringsprosessen de første 5 årene de er bosatt i kommunen.

Indroduksjonsprogram

Flyktningtjenesten er hovedansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, hvor målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeids - og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet. Programrådgivere i flyktningtjenesten har et særskilt ansvar for å følge opp den enkeltes introduksjonsprogram. Det er stadig behov for gode språkpraksisplasser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en språktreningsarena som en av våre introdeltakere kunne hatt nytte av.

Boveileder

Boveileder i flyktningtjenesten arbeider med å klargjøre boliger, bosetting og praktisk råd og veiledning til flyktningene om det å bo og leve i Norge. Vi leier hovedsakelig boliger på det private boligmarkedet som fremleies til flyktningene som blir bosatt i kommunen. Vi leter derfor ofte etter sentrumsnære hus og leiligheter til de flyktninger som enhver tid skal bosettes. Dersom du har en bolig å leie ut, ta gjerne kontakt med oss. Flyktningtjenesten ønsker å være med å legge til rette for at flyktningene kan delta i fritidsaktiviteter og samarbeider med frivillige lag og foreninger for å bidra til dette.

Bli Flyktningvenn!

Har du lyst til å bli kjent med en av våre nye innbyggere, ta kontakt med oss i Flyktningtjenesten for mer informasjon om prosjekt Flyktningvenn. Alt er frivillig, uforpliktende og gratis fra begge sider. Vi vil bistå med råd og veiledning underveis. Dere kan møtes ca 1-2 ganger i måneden eller så ofte dere ønsker.

Hvorfor bli Flyktningvenn?

  • Flyktningene som bosettes i Evje og Hornnes skal lære å delta i norsk yrkes- og samfunnsliv. Du kan være med å bidra til god integrering!
  • Å trene på det norske språket er viktig. Dette gjøres ikke bare på voksenopplæringen, men i alle sammenhenger der vi møtes og snakker med hverandre. Du kan være med å lære noen det norske språket!
  • Å bli kjent i et nytt land og i lokalmiljøet er viktig for flyktninger som er bosatt her. Du kan være med å vise fram hjemkommunen din!
  • Å bli kjent med nye innbyggere på denne måten bygger vennskap og kulturkjennskap på tvers av landegrenser. Du blir kjent med nye innbyggere og lærer om deres kulturer!

Forslag til aktiviteter å gjøre sammen:

  • Gå på tur
  • Aktiviteter med barna
  • Bli med på fritidsaktiviteter og arrangementer
  • Gå på café, se på fotballkamp, lage mat sammen