Direktesending fra Evje og Hornnes kommunestyre

Avspilleren under er bare aktiv når det foregår direktesending

Tjenesten er et samarbeid mellom Valle radio og Setesdal IKT.

Program

Kl. 09:00
Oppstart av møte, generell informasjon fra ordfører og kommunedirektør.

Kl. 09:15 
Finansforvaltningsrapport.
Søknad om fritak fra politiske verv.
Representanter til diverse utvalg.
Reglement for eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Innspill til «strategi for småbyer som regionale kraftsentre» og «strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet».

Kl. 10:00
Informasjon fra Aust-Agder museum og arkiv IKS.

Kl. 10:30
Intensjonsavtale om sammenslåing av Agder Energi og Glitre Energi:
Saken starter med informasjon fra leder av AU Gro Anita Mykjåland.
Rådgiver Roy Mersland vil også være til stede via Teams for å kunne svar på spørsmål.
Selve saken behandles i forlengelse av informasjonen frem til lunsj.

Kl. 12:30
Valg av fire- eller femdagers skoleuke for 1. og 2. klasse.

Eventuelt saker vi ikke rakk 0915 - 1000.

Referatsaker

Sakspapirer

Her finner du møteinnkallingen og sakspapirene til dette møtet:
Kommunestyremøte 25. mars 2021

Tidligere møter

Her finner du lydfiler fra tidligere kommunestyremøter:
Lydopptak kommunestyremøter

Møtene vil ikke lenger bli sendt på Radio Evje.