sakslisten stod blant annet valg av ordfører og varaordfører, formannskap, plan- og bygningsråd og levekårsutvalg.

Her kan høre opptak av møtet

Kommunestyret 2015 - 2019 består av 7 kvinner og 14 menn.

Kommunestyret 2015 - 2019.jpg

Bak fra venstre: Jan Kristensen (H), Alf Egil Kjebekk (KrF), Søren Hodne (SP), Glenn Cato Christensen (V), Jan Sverre Jensen (AP, vara for Alf Morten Tallaksen), Jens Arild Johannessen (rådmann), Wenche R. Høgetveit (KrF), Brian James Desmond (FrP), Dag Yngve Aasen (KrF) og Siv Anita J. Bærheim (KrF).
Foran: Rune Telhaug (KrF), Morten K. Haraldstad (KrF), Lars Vidar Vasland (SP), Knut Karlsen (AP), Bjørn Ropstad (KrF), Line Kysnes Vennesland (AP), Tigest Woldu (AP), Tom Roger Øydne (H), Marie Abusdal (KrF), Britt Ingrid Andersen (AP) og Jan Oddvar Rysstad (AP).