I Aust Agder blir 6000 personer tilfeldig trukket ut til å delta. Disse vil få brev hjem med informasjon om undersøkelsen. Dersom du er valgt ut til å delta, er det viktig at du svarer på spørreskjemaet slik at undersøkelsen gjenspeiler en stor andel av voksenbefolkningen.

 

Du kan lese mer om undersøkelsen ved å følge denne linken.

 

11_2015_Flyer Folkehelseundersøkelsen Aust-Agder A5.pdfFolkehelseundersøkelse 2015.jpg