Folkemøte vedrørende Utredning Indre Agder kommunereform, mandag 27. april kl 18-21.

Møtested Evjemoen Kino.

Mer informasjon kommer.