På folkemøtet skal mål og tiltak i kommuneplanen diskuteres.
Da med utgangspunkt i de 4 satsningsområdene:

  • Levekår
  • Kultur, fritid og frivillighet
  • Næringsutvikling
  • Regionsenter Evje

 Håper vi ser DEG på folkemøtet!