Illustrasjon folkemøte om kommunereform.jpg

Program for kvelden

Kl.18.00    Velkommen v/ ordfører
  Informasjon om bakgrunnsbilde kommunereform
v/ prosessveileder Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- Agder
  Informasjon om Utredning Indre Agder v/ rådmann
  Informasjon om Utredning Setesdal v/ rådmann
  Kommunereformen og KS v/ Lars Dahlen, KS
   
Kl.18.45 Pause med kaffe og kringle
   
Kl.19.15
 
Paneldebatt med ordførere fra Åseral, Bygland og Evje og Hornnes, Fylkesmannen og KS
  Muligheter for å stille spørsmål
   
Kl.20.30 Avslutning og takk for oppmøte v/ ordfører

 

Alle er hjertelig velkomne!