Foreldrebetaling

Fra og med 1. januar 2022 er nasjonal makspris fastsatt til kroner 3315 per måned.

Enhet for barnehage tilbyr tre, fire og fem dagers plass.

 

Satser for foreldrebetaling fra 01.01.2022

Fulltidsplass / fem dager 80% plass / fire dager 60% plass / tre dager
kr. 3315 per måned kr. 2652 per måned kr. 1989 per måned

 

Kostpenger i enhet for barnehage

Fulltidsplass / fem dager 80% plass / fire dager 60% plass / tre dager
kr. 300 per måned kr. 240 per måned kr. 180 per måned

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid i barnehagen gjelder for 2-,3-,4- og 5- åringer i barnehagen, og barn med utsatt skolestart.
 
Ordningen er for barn som bor i husholdninger med lav inntekt og gir rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen hver uke. Ordningen gjelder uavhengig av om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på gratis kjernetid, har krav på gratis kjernetid 20 timer uavhengig av størrelsen på barnehageplassen. Dersom noen velger å bare benytte de 20 timene, er tilbudet gratis.
 
Foreldre må søke om gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
 
Foreldre må søke om redusert foreldrebetaling.

Slik søker du

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling gjøres via foresattportalen.
 

Det må søkes hvert barnehageår

Det må søkes på nytt hvert barnehageår om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.