Makspris foreldrebetaling

Satser for foreldrebetaling fra 01.01.2019:
100 % plass: kr. 2990,-
80 % plass: kr. 2392,-
60 % plass: kr. 1794,-
 
Søskenmoderasjon: det blit gitt 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2.
 

Gratis kjernetid

For 3-, 4-, og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 533 500,- fra 1.8.2018 har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke etter søknad.
 

Redusert foreldrebetaling

I 2018 vil husholdninger med lavere inntekt enn 533 500,- ha rett til redusert foreldrebetaling etter søknad. Ordningen skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av samlet inntekt for en barnehageplass.
 

Søknadsskjema

Søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling sendes Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
 

For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside.