Foreløpige resultater

Parti Antall foreløpige stemmer % stemmer 2017 (foreløpige) % stemmer 2013 (endelige)
Arbeiderpartiet 465 24,3 30,2
Kristelig Folkeparti 375 19,6 20,0
Høyre 339 17,7 17,8
Fremskrittspartiet 304 15,9 15,8
Senterpartiet 263 13,7 7,4
Venstre 37 1,9 2,5
Miljøpartiet De Grønne 25 1,3 1,5
Partiet De Kristne 16 0,8 1,4
Sosialistisk Venstreparti                 53 2,8 1,4
Pensjonistpartiet 9 0,5 0,4
Piratpartiet 2 0,1 0,4
Kystpartiet 1 0,1 0,3
Rødt 16 0,8 0,2
Demokratene i Norge 5 0,3 0,0
Liberalistene 4 0,2  -
Alliansen 3 0,2  -
Helsepartiet 3 0,2  -
       

Partier/lister som ikke stilte til valg i 2013 er markert med - (strek). 

Valgdeltakelse

Valgdeltakelsen i kommunen var på 75,3 %. Av 2587 stemmeberettige var det 1949 som stemte.
I 2013 var valgdeltakelsen på 74,5 %. Av 2526 stemmeberettige var det 1883 som stemte.

Valgresultat.no

For flere valgresultater se: valgresultat.no