Foreløpige resultater for Evje og Hornnes

Parti Antall foreløpige
stemmer
% stemmer 2021
(foreløpige)
% stemmer 2017
(endelige)
Alliansen - Alternativ for Norge 1 0,1 % 0,2 %
Arbeiderpartiet 458 23,6 % 24,2 %
Demokratene 39 2,0 % 0,3 %
Fremskrittspartiet 241 12,4 % 16,0 %
Helsepartiet 3 0,2 % 0,2 %
Høyre 268  13,8 % 17,6 %
Industri- og Næringspartiet 6 0,3 %
Kristelig Folkeparti 308 15,9 % 19,4 %
Liberalistene 5 0,3 % 0,3 %
Miljøpartiet De Grønne 26 1,3 % 1,3 %
Partiet De Kristne 14 0,7 % 0,7 %
Partiet Sentrum 5 0,3 %
Pensjonistpartiet            5 0,3 % 0,5 %
Piratpartiet 3 0,2 % 0,1 %
Rødt 45 2,3 % 0,8 %
Senterpartiet 401 20,7 % 13,8 %
Sosialistisk Venstreparti 80 4,1 % 2,8 %
Venstre 32 1,6 % 2,1 %

Partier/lister som ikke stilte til valg i 2017 er markert med - (strek). 

Valgdeltakelse

Valgdeltakelse i 2021

Valgdeltakelsen i kommunen er pr. nå  74,9 %. 
 

Valgdeltakelse i 2017

I 2017 var valgdeltakelsen på 75,5 %. Av 2587 stemmeberettige var det 1944 som stemte.

Valgresultat.no

Du finner alle valgresultatene på valgresultat.no.