Lege Vidar Toreid saksøkte Evje og Hornnes kommunen for det han mente var usaklig forbigåelse etter flere tidligere søknader om ledige fastlegehjemler og ledige lederstillinger i kommunen. I søksmålet la Toreid ned påstand om å erkjenne alle vedtakene som ugyldige, og han krevde erstatning av kommunen.

Kristiansand tingrett satte av 4 dager i april for retten til å avgjøre søksmålet. Kommunen inviterte imidlertid til rettsmekling før det, og inngikk forlik med Toreid 10. februar.

Påstandene i søksmålet er ikke en del av forliket. Det innebærer ingen erstatningsutbetaling eller erkjenenlse av at  tidligere vedtak om tildeling av hjemler/ stillinger er ugyldige eller usaklige.

Forliket innebærer en bekreftelse til Toreid på at han ikke er utelukket fra stillinger og/ eller legehjemler i kommunen, og at han er velkommen til å søke på fremtidige ledige stillinger og hjemler. Han vil bli behandlet likt med andre søkere og inviteres til intervju på linje med andre kvalifiserte søkere.

Evje og Hornnes kommune betaler Toreids saksomkostninger tilsvarende 60.000 kr eks. moms.

- For Evje og Hornnes kommune er det en grei løsning, når søksmål først var tatt ut. 4 dager i rettsapparatet med “negativt” fokus, mye ressursbruk, nødvendighet av å innkalle flere vitner, og med de uønskede påkjenninger det er for vitnene, er forlik akseptabelt. Og det kunne fort blitt langt mer kostbart for begge parter, sier ordfører Bjørn A. Ropstad. 

Rettsmeklingsprotokoll