Består av fem medlemmer og velges av og blant kommunestyrets medlemmer med hjemmel i kommuneloven § 5-6. Valgt av kommunestyret i møte 10.10.2019, PS 46/19.

Medlemmer

Medlemmer Parti     Varamedlemmer Parti
Svein Arne Haugen Ap   1. Jan Oddvar Rysstad Ap
Britt Ingrid Andersen Ap   2. Jon-Edvard Uleberg Ap
      3. Janne Christine Wienenga Ap
      4. Grethe Nygaard Ap
         
Finn Bjørn Rørvik H   1. Glenn Cato Christensen V
      2. Linn Moseid H
      3. Cecilie Kyllingstad V
         
Morten K. Haraldstad KrF   1. Alf Egil Kjebekk KrF
      2. Irene Åtland KrF
      3. Rune Telhaug KrF
      4. Ellen Cecilie Møllen KrF
         
Torhild Hornnes Sp   1. Søren G. Hodne Sp
      2. Nils Gjermund Østerhus Sp
      3. Olav Andreas Erdvig Frp